Binnenkort verschijnt het boek:

Ons agrarisch en industrieel verleden

Inrichting van het landschap, de samenleving en het bestuur van Emst, Epe, Oene en Vaassen rondom 1800

door C. Stork, F.Ph. Jantzen, G. Kouwenhoven en A. Schurink

Naamloos 1

Dit rijk geïllustreerde boek richt zich op het agrarisch en industrieel verleden van de dorpen Emst, Epe, Oene en Vaassen en de daarbij horende buurtschappen aan het begin van de negentiende eeuw: landbouw, energie, infrastructuur, bestuur en bewoners.

Mede aan de hand van de eerste, in 1832 gepubliceerde kadastrale gegevens wordt een beeld gevormd van een boerengemeenschap met een sterk gemeenschapsgevoel, nog voortlevend op oude normen en waarden en een reeds enkele eeuwen bestaande lichte industrie, aangedreven door waterkracht.

Speciale aandacht krijgen de ambachtslieden die hun ambacht vaak van vader op zoon overdroegen. Ambachtslieden woonden voornamelijk in de kerkdorpen. Zij leefden van het werk dat ze voor de boeren verrichtten en hun bestaan was nauw verbonden met de boerenstand.

Tot het begin van de negentiende eeuw waren de wegen zeer slecht. Ook doorgaande wegen waren zandwegen waar praktisch niets aan gedaan werd. Zo er al aan wegenonderhoud werd gedaan, was dat in handen van buurtschappen. Aan de hand van kaartmateriaal worden oude en nieuwe routes beschreven.

Het boek eindigt met een levendige beschrijving van de bestuurlijke omwenteling tussen 1795 en 1818 en wordt afgesloten met een overzicht van de gemeentebestuurders en -secretarissen in die periode.

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een kaart waarop de behandelde onderwerpen zijn afgebeeld. Een grondgebruikkaart op A1-formaat completeert het boek. De kaarten zijn zo uitgevoerd dat onder de oude situatie de huidige topografie zichtbaar is.

Vanaf 15 april is het boek verkrijgbaar bij de Bruna vestigingen in Epe en Vaassen voor € 24,95.

Leden van Ampt Epe kunnen dit boek tot 11 april bestellen voor de gereduceerde prijs van €16,-, over te maken op bankrekening NL68 RABO 0160 1866 68 van Ampt Epe onder vermelding van naam en adres en de bestelling. Zij krijgen het boek thuisbezorgd, indien woonachtig binnen het postcodegebied 8160-8199. Voor leden daarbuiten bedraagt de prijs €20,90 inclusief verzendkosten.

De bezorging en de verzending starten op 15 april.

Deze uitgave, voor een belangrijk deel bekostigd door Ampt Epe, is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van: Gemeente Epe, Waterschap Vallei en Veluwe, RaboFonds Noord Veluwe, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rotary Club Epe, Adriana Hoogenboom Stichting, W.A. Baron van der Feltz Fonds (beheerd door het Sint Anthonie Gilde) en Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven.

logo colofon