Wrak van de IJsselkogge boven water
Langzaam maar zeker wordt de vijftiende-eeuwse IJsselkogge bij Kampen uit het water gelicht, weliswaar in onderdelen maar toch. Bijzondere ontdekking hierbij is dat de rivieroever 600 jaar geleden ongeveer 50 meter verder van de stad lag. Wat inhoudt dat de rivier toentertijd aanmerkelijk smaller was.

Bijzondere hereniging op de Cannenburch
Mede dankzij de inspanning en het contact dat ons redactielid Willy Smit-Buit inmiddels heeft opgebouwd met de familie Cleve, was deze familie weer even terug op kasteel Cannenburch; het waren de kleinkinderen van Richard Cleve en Frida Cleve-Mollard, de laatste particuliere eigenaren van de Cannenburch. Ontvangen door de Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen en kasteelbeheerder Rian Haarhuis moet het voor hen een bijzondere belevenis zijn geweest om te zien hoe geweldig het kasteel er nog steeds uitziet. Met Gerrit Labberton hebben ze ongetwijfeld de nodige herinneringen opgehaald.

Eper dierenarts schrijft boek
Dierenarts Peter de Lint ging in 1972 werken in de dierenartsenpraktijk die zijn vader in 1932 aan de Quickbornlaan in Epe was begonnen. In de 28 jaar dat hij in Epe dierenarts was, bezocht hij veel veehouders op locatie en ontving huisdier­eigenaren in de praktijk. Later begon hij een praktijk in Spanje. Tijdens zijn loopbaan heeft hij veel adviezen gegeven; een deel daarvan is in zijn boek Dat doet-ie anders nooit! weergegeven. De met veel humor geschreven verhalen, aangevuld met prachtige cartoons van Epenaar Erwin van Versendaal, maken het tot een bijzonder boek dat in november is verschenen.

Vluchtelingen en asielzoekers in Nederland
Ook in Epe worden vluchtelingen opgevangen, zoals op kampeerboerderij De Berghoeve, en in het begin op zorgboerderij De Boerderij van Zwier van der Weerd in Oene. De berichtgeving hierover is veel positiever dan op veel andere plaatsen het geval is. Ook in het (verre) verleden zijn vluchtelingen opgevangen. De eerste keer dat Nederland te maken kreeg met een grote stroom vluchtelingen was tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand, 1568-1648). In 1585 viel de handelsstad Antwerpen in Spaanse handen. De Spanjaarden stonden alleen het katholicisme toe, veel protestante kooplieden en intellectuelen verlieten de stad. Ook hadden de Spanjaarden alle toevoerwegen naar Antwerpen afgesloten wat handeldrijven vrijwel onmogelijk maakte. Veel Vlamingen trokken naar Holland, onder medeneming van hun kennis en kapitaal. Dit heeft een grote bijdrage geleverd aan de economische welvaart van de Republiek in de Gouden Eeuw. In de zeventiende eeuw kwamen ook veel Portugese joden en Franse hugenoten naar Nederland, omdat ze in hun thuisland vervolgd werden.

Dit, en nog veel meer, is lezen op de website: www.isgeschiedenis.nl.