logo

Kort nieuws uit Ampt Epe 204

De Kopermolen in Zuuk
De Kopermolen in Zuuk en Streekmuseum Hagedoorns Plaatse zijn al de pareltjes van Epe en Zuuk. Als ze dan ook nog gaan samenwerken, is het feest. En dat was het tijdens de presentatie van het boek De Kopermolen in Zuuk, ge­schreven door Henri Slijkhuis, in opdracht van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken. Het was tegelijkertijd de aftrap van de tentoonstelling ‘Op kracht van stromend water’, samengesteld door Eric Harleman en Henri Slijkhuis. Het boek is te koop voor € 12,50 en de tentoonstelling is nog te bezoeken tot 27 september 2015. Kijk dan meteen ook even naar de expositie van en over de Bekenstichting. In juli, augustus en september vinden er overigens excursies plaats naar de molen vanaf het streekmuseum.

Expositie ‘Scholen in Vaassen’ in Museum Vaassen Historie
In Museum Vaassen Historie is wel een heel bijzonder klaslokaal te zien. Je waant je echt in een klaslokaal uit lang vervlogen tijden. Een gevoel van nostalgie komt los door de schoolbanken, een lessenaar, inktpotjes, boekjes, tekeningen van Cornelis Jetses, en oude schoolfoto’s van Vaassense scholen. Er is zelfs een apart gedeelte gewijd aan Het Mosterdzaadje uit Gortel dat inmiddels 125 jaar bestaat. De medewerking van Dirk Sellis uit Heerde is hierbij onontbeerlijk geweest. Veel materiaal van zijn ‘uit de hand gelopen hobby’ is hier te zien. U kunt zelfs met de (klein)kinderen op de foto in de kleding van Ot en Sien, gezeten in de schoolbanken van vroeger. De tentoonstelling is te zien tot eind november 2015.

Rechtszekerheid van minderjarigen, eerder onmundigen genoemd.
In nummer 3 van jaargang 2015 van het tijdschrift van de Vereniging Veluwse Geslachten schrijft Evert de Jonge een prachtig verhaal over hoe het in vroeger tijden toeging met de zorg voor minderjarigen, bijvoorbeeld wanneer een van de ouders was overleden. Zolang beide ouders in leven waren, golden meisjes tot hun 20e jaar, en jongens tot hun 25e jaar, als minderjarig, zoals dit ook al was in de oude wetgeving van Germaanse volken. In de late middeleeuwen veranderde de leeftijd van meerderjarigheid, soms zelfs verklaarde de vader zijn zoon meerderjarig. In de Republiek varieerde het tussen 18 en 25 jaar. Minderjarigheid kon versneld eindigen door een huwelijk, al stond de vrouw dan weer onder gezag van de man. Wanneer een van de ouders overleed, werden er mombers (voogden) aangesteld. Deze ooms, neven of grootvader moesten de rechten van de kinderen beschermen. Een erg interessant artikel.

Villa Jacoba wordt verkocht
De gemeente Heerde gaat alle gemeentelijke gebouwen die ze zelf niet nodig heeft afstoten. Daar hoort ook Villa Jacoba bij, de thuisbasis van de Heerder Historische Vereniging en de Lokale Omroep 794. Het zoeken is naar een koper van wie de HHV erin mag blijven. Dat verdient de HHV ook, want de vereniging maakt er al sinds 1975 gebruik van. We spreken de hoop uit dat er voor onze zustervereniging een goede oplossing gevonden wordt.

Project 1832 nadert voltooiing
De productie van teksten voor het boek over Het agrarisch en industrieel verleden van Ampt Epe, aan het begin van de 19e eeuw: landbouw, energie, bestuur en inwoners nadert haar voltooiing. Er zitten leuke en interessante gegevens bij. De gegevens worden overgenomen op recente topografische kaarten. Hierdoor ontstaat een overzicht waardoor de geschreven tekst zichtbaar en beleefbaar wordt. Zo is er bijvoorbeeld een overzichtskaart van het grootgrondbezit aan het begin van de 19e eeuw en wordt er op kaart aangegeven waar welke ambachtslieden woonden of hoe de ligging van wegen toen afwijkt van de huidige, bestaande wegen. Er moet echter nog veel gebeuren voordat het boek kan worden uitgegeven. Mogelijk verschijnt het boek aan het eind van het jaar.

Tentoonstelling P. Visser
Inmiddels heeft de werkgroep 28 originele stads- en dorpsgezichten van Peter Visser getraceerd. Maar enkele zijn nog steeds onvindbaar, waaronder het schilderij ‘De Jonas’ in Vaassen dat ook aan hem wordt toegeschreven. Op 12 september 2015 was er een eendaagse tentoonstelling in Dorpshuis De Arend te Nijbroek. Mocht u deze tentoonstelling hebben gemist, dan krijgt u volgend jaar een herkansing. De werken zullen namelijk in 2016 gedurende enkele weken worden tentoongesteld in museum Hagedoorns Plaatse en in Villa Jacoba in Heerde.

Nederlands Hervormde Kerk Emst afgebrand (Telegraaf 06-01-1930)
‘Hedenmorgen 5.45 ontdekte men brand in de consistoriekamer van de Ned. Herv. Kerk te Emst’, zo begint het artikel en het eindigt met: ‘De kerk werd in 1866 gebouwd; de eerste steen werd gelegd door baron v.d. Feltz, destijds burgemeester van Epe.’ Snel gevonden via de website www.delpher.nl. Wilt u dat ook eens proberen, vul dan in het zoekscherm ‘Kerk Emst’ in; u krijgt dan afbeeldingen te zien van allerlei krantenartikelen over deze gebeurtenis. Best leuk om eens te doen.