logo

Kort nieuws uit Ampt Epe 203

Epe, stadsrechten?
Een prachtig verhaal van onze streekarchivaris. Er zou een document gevonden zijn dat, zo later in het verhaal bleek, door een deskundige was gekwalificeerd als een stadsrechtsoorkonde van Otto II, graaf van Gelre en Zutphen, voor Epe. Epe dus een stad? Graaf Otto II had in 1231 wel het recht gekregen om stadsrechten te verlenen en maakte daar ook veelvuldig gebruik van, een geloofwaardig verhaal dus. Alleen had onze streekarchivaris één belangrijk woordje gewijzigd. Dat bleek toen de datum bekend werd: 1 april.

Bevrijdingskrant voor gemeente Epe uitgegeven
In het kader van 70 jaar bevrijding hebben er in de gemeente Epe veel activiteiten plaatsgevonden. Opnieuw zijn veel vrijwilligers uren bezig geweest met het organiseren van de evenementen. Ampt Epe heeft zich vooral ingezet om na tien jaar weer een bevrijdingskrant te realiseren. Met name Wim van ’t Einde, Gerrit Kamphuis, Willy Smit-Buit en Frans Schumacher, die de redactie vormden van de bevrijdingskrant 2015, nogmaals van harte bedankt! Voor de digitale versie (die overigens nog iets uitgebreider is) kunt u terecht op de website van Ampt Epe: www.ampt-epe.nl/het-nieuws/1440-opnieuw-een-bevrijdingskrant

Prijsvraag 200e nummer Ampt Epe
Doel van de prijsvraag was het raden van de locatie van twaalf foto’s. Uit het zeer geringe aantal aangedragen oplossingen blijkt dat het een moeilijke opgave was. De (volledig) goede oplossing zat er niet bij. Toch waren er twee heel goede inzendingen. De prijswinnaars zijn: mevrouw Dirkje Pruntel met 11 goede antwoorden, en de heer Bert Kwakkel met 10 goede antwoorden. De oplossing vindt u elders in dit nummer.

Clubkasfonds Rabobank 2015
Ook dit jaar heeft Ampt Epe zich weer opgegeven voor de Rabo Noord-Veluwe clubkascampagne, omdat ook wij wel een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Iedereen die lid is van de Rabobank (op de Noord-Veluwe) krijgt een brief met een code waarmee twee stemmen aan hun favoriete vereniging kunnen worden gegeven. Onze vereniging, met toch rond de 750 leden van wie er veel lid zijn van een Rabobank op de Noord-Veluwe, heeft echter maar ongeveer 25 stemmen gekregen, waardoor het te ontvangen bedrag toch gering is gebleven. Dat kan beter! Denk er voor volgend jaar dus a.u.b. aan om tijdig uw stem(men) aan onze vereniging te geven!

Bestuurswisseling
De bestuursleden Henk Kloezeman en Rudi Labberton hebben zich niet herkiesbaar gesteld als bestuurslid van Ampt Epe. Beiden hebben zich gedurende lange tijd ingezet voor de vereniging en werden door voorzitter in de laatste algemene ledenvergadering bedankt voor het vele werk dat zij voor de vereniging hebben gedaan. Het bestuur heeft Gert van den Esschert bereid gevonden de vacature van Henk Kloezeman te vervullen. De functie van secretaris wordt vervolgens ingevuld door bestuurslid Aart Schurink.

Heerder Historische Vereniging bestaat 40 jaar
Een film over Heerde in de jaren zestig was de openingsactiviteit, tal van evenementen volgen de rest van het jaar. De Heerder Historische Vereniging bestaat 40 jaar. Ook vanuit Ampt Epe nog van harte gefeliciteerd!

Hagedoorns Plaatse bestaat 300 jaar
300 jaar geleden, in 1715, werd de boerderij aan de Ledderweg gebouwd. Tot 1964 werd er een boerenbedrijf uitgevoerd. De boerderij werd daar­na verkocht aan de Stichting tot Behoud van de Objecten met Historische of Kunstzinnige Waarde in de gemeente Epe, beter bekend als de Stichting tot Behoud. Deze verhuurde het vervolgens aan de dames Koster en Van Swol uit Amsterdam, die een deel van het gebouw afstaan om er een museum in te vestigen. Op 22 juni 1978 werd de Stichting Veluws Streekmuseum opgericht. In 2010 kreeg Hagedoorns Plaatse de officiële status van museum. Een en ander wordt gevierd met tentoonstellingen en vaste exposities. Toegang gratis met een museumjaarkaart.

Uitgebreide informatie is te vinden op www.hagedoornsplaatse.nl/

Nieuw boek over Epe
Een reis door de tijd, een wandeling door oud-Epe, een tijdbeeldschets, zo wordt het nieuwe boek met de titel Ons dorp van toen: zo was ’t en zo is ’t omschreven. Gert van den Esschert, Bert Hanekamp en Jan Stenvert stelden het boek samen. Een voor veel Epenaren herkenbaar boek, vol met foto’s, verhalen en herinneringen. Verkrijgbaar en de plaatselijke boekhandel voor 24,95 euro.

Een wagen vol verhalen
Naveltje bloot, Hansje in de kelder en andere likeuren zijn typische drankjes rond de geboorte. Dit verhaal en honderden andere zijn er inmiddels geplaatst op de website
www.eenwagenvolverhalen.nl. De site is inmiddels uitgegroeid tot de grootste database van Gelderse tradities en gebruiken en is een initiatief van Gelders Erfgoed en Omroep Gelderland. Een aanrader om eens te bezoeken of om uw eigen verhaal op te plaatsen.