logo

Kort nieuws uit Ampt Epe 202

‘Gemaakt in Epe’, opvolger van ‘Heel Epe fietst’

Het erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland, waar Epe onderdeel van uitmaakt en waaraan Ampt Epe ook deelneemt, begint vorm te krijgen. In het kader van het project worden duo’s van deelnemende organisaties gevormd. Ampt Epe werkt samen met Kulturhus Epe. Ampt Epe brengt kennis in, het Kulturhus faciliteert door ruimte beschikbaar te stellen. Een echte win-winsituatie.

Archeologische opgravingen bouwterrein De Klaarbeek Epe

Op het terrein De Klaarbeek zijn archeologische opgravingen gedaan. Er is sprake van een boerderij uit de 12e of 13e eeuw met een hooiberg. De afbeelding rechts­onder geeft het grondpatroon van de boerderij weer. Ook zijn sporen gevonden uit de ijzertijd (vanaf 800 v.C.) Een boogvormige greppel bij de hooiberg is voor Nederland wel bijzonder. Meer foto’s staan in het fotoalbum op deze website.

Herdenkingsbomen

De gemeente Epe is rijk aan herdenkingsbomen, met maar liefst vier generaties koningsbomen, gerekend vanaf de inhuldiging van koningin Wilhelmina. In 2014 is een inventarisatie gemaakt waaraan ook Ampt Epe heeft meegewerkt. Op de website van Ampt Epe, onder ‘Vereniging in het nieuws’ is een link gezet met de lijst op de website van onze gemeente: http://www.epe.nl/internet/actueel_14/item/herden­kings­bomen-in-de-gemeente-epe-in-kaart-ge­bracht_22611.html. Onlangs las ik een rapport over Groot Soerel waarin eveneens sprake is van een koningsboom in de vorm van een linde die nabij het Posthuis zou zijn geplant ter gelegenheid van de kroning van prinses Wilhelmina in 1898. Deze staat echter niet op de lijst.                                                                 

Dijkdoorbraken

Dat er eeuwen geleden veel ellende was vanwege de dijkdoorbraken van de IJssel wisten we wel. In het decembernummer van het tijdschrift ’t Olster Erfgoed staat het voor Olst-Wijhe nog eens duidelijk beschreven. Vanaf 1355 tot 1809 zijn de verschillende dijkdoorbraken en overstromingen beschreven. Fortmond is verreweg het meest getroffen. Voor Welsum zijn ook meerdere doorbraken gerapporteerd.
In 1370 bracht hertog Eduard de dijkbrief van Veluwe uit en bepaalde dat Terwolde, Nijbroek, Oene, Heerde en Vorchten een dijk moesten aanleggen. De Veluwse Bandijk was rond 1390 voltooid. Slecht onderhoud, stormen en oorlogen zorgden ook aan de Veluwse kant voor vele dijkdoorbraken, overstromingen en overlast voor de bewoners. Toen tussen 1370 en 1380 aan weerszijden de bedijking was voltooid, werd het Wijhese veer in bedrijf genomen op de plaats van de oude voorde. Vanaf 1400 is een doorwaadbare plaats bij de Grote Voorn bij Welsum bekend.

De Gouden Eeuw, een nieuwe beleving

Niet dicht bij huis, maar wel bijzonder interessant. Het Westfries Museum in Hoorn komt met een volledig nieuwe beleving van het verleden. Terwijl je gewoon op een stoel zit, kun je door straten lopen, gebouwen in en aan boord van schepen stappen uit het jaar 1650. Een virtuele wandeling dus via een bril die reageert op hoofdbewegingen. Het Westfries Museum biedt dit als eerste museum in de wereld de bezoekers aan.