logo

Geheime operaties in Vaassen

Geschreven door Jan van de Velde

Een lezersimpressie van "Beste Nederlanders"

In oktober 2020 verscheen een interessante publicatie van de hand van René Ros onder de titel "Beste Nederlanders". Die personen waren ook actief in onze Gemeente Epe. Het artikel is te downloaden via: https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/publicaties/dossiers/beste-nederlanders/. Ik heb de uitgebreide tekst als geïnteresseerde gelezen (het gaat ook over geschiedenis in Vaassen). Daarbij viel mij een aantal zaken op. Maar eerst enkele inleidende woorden over dit geheime project:

Lees meer...

Alternatieve ALV

Geschreven door Bestuur

Zoals eerder is bericht in Ampt Epe nr. 229 van september 2020 en op deze website kon de algemene ledenvergadering (ALV) dit jaar geen doorgang vinden. De vereniging kon haar statutaire verplichtingen niet nakomen, wat naar de mening van het bestuur onvermijdelijk was. Het Burgerlijk Wetboek geeft daarvoor de ruimte.

Onze leden konden alle relevante vergaderstukken inzien via de website of opvragen bij onze secretaris. Van die laatste mogelijkheid is gebruik gemaakt. Vragen en opmerkingen konden tot 7 oktober bij het secretariaat worden ingediend. Hiervan is door één lid gebruikgemaakt en betrof een vraag over de legitimiteit van deze ALV. Zoals hierboven reeds is gesteld, biedt het Burgerkijk Wetboek daarvoor de ruimte.

Op 8 oktober heeft het bestuur van Ampt Epe tijdens een reguliere bestuursvergadering te Emst besloten dat thans de jaarstukken over 2019 en de begroting voor 2020 zijn vastgesteld.

Het bestuur van Ampt Epe dankt de leden voor het gestelde vertrouwen en hoopt u komend jaar gezond en wel te begroeten op een reguliere ledenvergadering.

Emst, 8 oktober 2020

Wandelboekje Epe

Geschreven door Fer Jantzen

2020 09 30 presentatie wandelboekjeAfgelopen woensdag 30 september presenteerde Jan Paasman, de trotse auteur van "Te voet door oud-Epe", het eerste exemplaar van dit wandelboekje aan onze voorzitter Jan van de Velde. Helaas kon het eerste exemplaar, door de recent gewijzigde nieuwe coronaregels, niet aan de burgemeester gepresenteerd worden.

In de historische ambiance van café- restaurant de Posthoorn vertelde vervolgens Jan Paasman een interessant verhaal over de Herberg uit 1737, over het oude gemeentehuis en de andere gebouwen op het plein.

Lees meer...

Dit jaar geen ALV

Geschreven door Jan van de Velde

Gezien de uitzonderlijke pandemische situatie en mede doordat een groot gedeelte van onze leden tot de risicogroep behoren (geboren vóór 1950 en/of vanwege medische redenen) kunnen we dit jaar niet op de gebruikelijke wijze een Algemene LedenVergadering houden.

Als bestuur hebben we na ampel overleg besloten op de volgende wijze toch daaraan vorm te geven:

Lees meer...

Kort nieuws uit Ampt Epe 229

Geschreven door Aart Schurink

Geen algemene ledenvergadering in 2020
De algemene ledenvergadering wordt in 2020 niet gehouden. Hoewel er wel een grote ruimte te vinden is (bijvoorbeeld in een kerk) en het belangrijk wordt gevonden dat men elkaar weer kan ontmoeten bij een lezing, heeft het bestuur besloten dit jaar af te zien van de algemene ledenvergadering. In eerste instantie werd gedacht aan een vergadering in september of oktober. De kans op een tweede coronagolf in het najaar is echter te groot.

Lees meer...

Winnaar historische quiz bekend

Geschreven door Aart Schurink

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         Mevrouw Groenheiden uit Epe is de gelukkige winnaar van de historische quiz. Omdat er zoveel goede antwoorden binnenkwamen, moest uiteindelijk geloot worden.
Linda Brouwer overhandigde namens Koppel Swoe de bloemen en Aart Schurink namens Ampt Epe een prijzenpakket van 3 cultuurhistorische boeken. De foto is gemaakt door Aline van Dam eveneens van Ampt Epe.

 

 

Verhaal van Gelderland - werk in uitvoering

Geschreven door Omroep Gelderland

Het Verhaal van Gelderland zet Gelderse verhalen, collecties en erfgoedorganisaties centraal. Op initiatief van Erfgoed Gelderland, hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven (Radboud Universiteit), Rozet en Omroep Gelderland wordt de geschiedenis van Gelderland beschreven, breed gepresenteerd en beleefbaar gemaakt. Het masterplan Verhaal van Gelderland bestaat uit verschillende deelprojecten, die met elkaar samenhangen en helpen om het Verhaal van Gelderland beter toegankelijk te maken.

Lees meer...