logo

75 jaar VRIJ

Geschreven door Fer Jantzen

De Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe heeft een breed programma rond de thema’s herdenken, beseffen en beleven van 75 jaar vrijheid.

Het programma dat is opgezet in samenwerking met heel veel enthousiaste partners in de gemeente Epe bestaat uit lezingen, tentoonstellingen, muzikale activiteiten met een groot scala aan koren en orkesten onder “Epe muziekdorpen beleven de bevrijding”, diverse evenementen, sportief event voor de scholen en diverse tentoonstellingen.

Lees meer...

Oproep U.L.O. Heerde

Geschreven door Fer Jantzen

Van Henk van Olst, van de website Oud Heerde, ontvingen wij de volgende vraag:

"Wij hebben een klassefoto van 1956/1957 van de U.L.O. uit Heerde. Er ontbreken nog enkele namen, vermoedelijk komen die uit Epe, wij kunnen de namen in Heerde niet achterhalen. Kunnen jullie een oproep doe via jullie vereniging? Ik voeg de foto met namen toe, het gaat om het meisje 12 en de jongens 30 en 31."

Lees meer...

Epe, 19 april 1945

Geschreven door Gert van den Esschert

Bevrijding Epe 19 04 1945

Om de doortocht van de Canadezen te beletten worden door een groep Duitsers op 16 april 1945 enige vliegtuigbommen onder het wegdek van de Hoofdstraat gelegd. De projectielen worden  op 17 april 1945, ’s morgens om 8.30 uur tot ontplofng gebracht. Er ontstaat een enorme krater met een doorsnede van ongeveer zes meter en vier meter diep. Het postkantoor en links daarvan de boekwinkel van J. Scholten, de huishoudelke artikelenzaak van L. Lammers, alsmede de elektriciteitszaak van J.H.E. Beumer moeten er aan geloven. Op 19 april 1945 wordt Epe officieel bevrijd.
Bron: Fotograaf onbekend/Streekarchief Epe, Hattem, en Heerde

Lees meer...

Hemelbed herkrijgt oude luister

Geschreven door Jan van de Velde

voetplaat hemelbedBorduurengelen herplaatsen het voetpaneel

Het voetpaneel van het hemelbed op de Cannenburch is weer truggeplaatst. Een belangrijke stap in de restauratie van dit mooie bed. Zie ook het eerdere artikel in deze rubriek.

Kort nieuws uit Ampt Epe 225

Geschreven door Aart Schurink

Contributieverhoging
Leden die op de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar aanwezig waren, weten het natuurlijk al. Ook in een eerder nummer is hierop gewezen. De contributie van Ampt Epe is verhoogd met € 2,50 per jaar, naar € 17,50. De contributie was al twaalf jaar ongewijzigd gebleven.
Omdat alle vrijwilligers, redactieleden en bestuursleden zich belangeloos en kosteloos inzetten om de doelen, genoemd in de statuten, te realiseren kon de verhoging gering blijven. De verhoging gaat in per 1 januari 2020.

Lees meer...

Restauratie van een hemelbed

Geschreven door Redactie Ampt Epe

Vraag: Waar staat het oudste en meest kostbare bed in onze gemeente ?
Antwoord: Dit imposante hemelbed is te vinden op de Cannenburch.

Jan van de Velde ging daar afgelopen zomer op een warme dag op bezoek. In ons blad Ampt Epe 225, van december 2019, schrijft Jan over wat hij hoorde en zag. Het bed wordt namelijk momenteel zorgvuldig gerestaureerd.
Ook komen in het artikel aan de orde de (on)mogelijkheden van een ongebreidelde restauratie en een mogelijke verdere verfraaiing. Bovendien doet hij persoonlijke ontboezemingen. U kunt het artikel hier lezen.

Lees meer...