logo

Kort nieuws uit Ampt Epe 239

Geschreven door Aart Schurink

Digitale nieuwsbrief
Ampt Epe is bezig met het ontwikkelen van een digitale nieuwsbrief, die via e-mail verspreid gaat worden. Door inschrijving voor de nieuwsbrief geeft u toestemming uw e-mailadres te gebruiken. Aanmelden kan te zijner tijd via de website van Ampt Epe of via het invullen van een inschrijfformulier op bijvoorbeeld de Pleinmarkt, bij de excursie naar de Oosterhof op 15 oktober 2022 of bij andere evenementen.

Lees meer...

Verder over dr. Leydesdorff

Geschreven door Jan van de Velde

Afgelopen november plaatste Jan van de Velde in deze rubriek een oproep om meer te weten te komen over dr. Julius Leydesdorff, vooral over zijn mogelijke onderduiktijd in Vaassen. Hieronder doet hij verslag van zijn bevindingen tot nu toe.

Lees meer...

Tijdlijn van Epe

Geschreven door Fer Jantzen

Een tijdlijn van ruim 100 pagina's

In 2009 is Jan Paasman begonnen plaatselijke informatie te verzamelen en chronologisch vast te leggen in een document, met het doel de geschiedenis van het dorp Epe toegankelijker te maken. Ondertussen is deze TIJDLIJN uitgegroeid tot een zeer bruikbaar document van ruim 100 pagina’s.*

Enerzijds kan de TIJDLIJN voor onderzoekers, journalisten, hobby-isten en andere geïnteresseerden handig zijn als naslagwerk, anderzijds biedt de TIJDLIJN een handige manier om een gedetailleerde indruk te krijgen van de geschiedenis van het dorp Epe.

Lees meer...

Een oase in het Heerderdal

Geschreven door Aline van Dam

Na vier maanden vertraging, veroorzaakt door de wereldwijde papierschaarste in 2021 in de boekensector, is het boek 'Een oase in het Heerderdal' inmiddels te koop! De presentatie werd op 17 maart j.l. gehouden in het Bovenhuis op landgoed De Hooge Heide in Epe, waar het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Peter van den Tweel, directeur - bestuurder Geldersch Landschap & Kasteelen.

Lees meer...

dr. Julius Leydesdorff

Geschreven door Jan van de Velde

Leydesdorff 1Onlangs stuitte ik op een instrument zoals huisartsen dat in het verleden gebruikten om oogmetingen uit te voeren. Aan de binnenkant van het deksel van deze zogenaamde pasdoos ontwaarde ik de moeizaam te ontcijferen naam van de eigenaar namelijk: Dr. Julius Leydesdorff. Wie was hij en wat is zijn kortstondige relatie met Vaassen?

Lees meer...

In Vaassen staat een huis....

Geschreven door Jan van de Velde

                Gerry Stegeman won de tweede prijs in onze fotowedstrijd. Zij fotografeerde Casa Nova in Vaassen en schreef daarbij over haar herinneringen aan dat huis. Over dat huis vond ik, mede naar aanleiding van een brochure over het zilveren huwelijksjubileum van het echtpaar Poppe-Lokin in 1922, nog wat aanvullende informatie.

Lees meer...