logo

-4000 Oudste Epenaar opsporen?

Oudste Epenaar opsporen?

De Stentor van zaterdag 14 november jl. meent dat met DNA onderzoek een relatie kan worden aangetoond tussen een onbekende Epenaar, begraven in een prehistorisch graf bij Niersen van 4000 jaar geleden en de huidige bewoners van onze gemeente. Ik denk dat het een utopie is.

De bewoners uit de prehistorische tijd zijn waarschijnlijk verdwenen na de komst van de Romeinen, de grote Volksverhuizing en het opdringen van de Franken naar het noorden. Pas vanaf de Karolingische tijd (8-10e eeuw) vond er geen grote migratie meer plaats in onze streken. Het is dus hooguit mogelijk een relatie aan te tonen tussen ongeveer 800 en nu.

Het DNA onderzoek in Vlaardingen wat de krant gebruikt om het betoog kracht bij te zetten toonde de relatie aan tussen middeleeuwse bewoners en de tandarts uit Rotterdam. Men had de man op grond van archiefstukken geselecteerd. Zijn familienaam werd al omstreeks 1550 in Vlaardingen genoemd.

Mocht iemand een onderzoek willen dan zou hij/zij de gemeente moeten verleiden opgravingen te doen rond de oude kerken in onze gemeente, waar immers al in de middeleeuwen kerkhoven lagen. Mochten er botresten worden gevonden kan ik verraden bij welke families er DNA onderzoek interessant is. Voor Vaassen: Van Gortel, Spaan, Telligen, voor Oene: Schuurman, en tot slot Epe: Hagedoorn. Emstenaren werden in die tijd te Epe begraven. Deze families woonden in ieder geval al in 1592 in het schoutambt Epe. (zie website www.ampt-epe.nl)

Evert de Jonge, voorzitter historische vereniging Ampt Epe.