logo

30 Genoemde functionarissen

Geschreven door Schut, Cor
Genoemde functionarissen

 

1. Kerkmeesters (van Oene):

Jan Berends , 1643-44,1649, + (= stierf) voor 1651
Henrick Gerrits, 1643-51 + voor 1658
Jacob Henricks, 1653-57, + 1658 (Gerrit Gijsberts en Henrick Gerrits, als mombers van de kinderen doen afrekening)
Henrick Jacobs, 1654-1656 (maar zijn weduwe Luijloffjen Jans neemt waar; waarschijnlijk is hij al in 1654 overleden. Zij hertrouwde Frerick Heijmans)
Frerick Heijmans, 1658...1673, + na 20-3 maar voor 7-8-1673
Willem Alberts, voor 1660
Arent Henricx Bijsterbosch, 1660-61
Gerrit Everts, 1662-66
Helmig van Venen, 1668-74, + voor 22-4-1689
Roelof Derx Brouwer, 1679-97
Henrick Jacobs Hagedorn, 1674-91, + sept. 1691, getrouwd met Mechtels Gerrits (hertrouwde met Abel Serris van Putten)
Henric Geerligs, 1693-1716
Henric Gerrits, 1710-1716
Toon Jansen, 1721-27
Gerrit Jacobs , 1727

 

2. Kosters:

Aelbert Stevens, 1654-1682 (hij huwde de weduwe van kerkmeester Henrick Gerrits)

 

3. Schouten en onderschouten:

Gerhardt ten Holthe (junior), schout van Epe, 1641-60
Jan Toniss, onderschout van Epe, 1658-61
Wilhem van Hueckelum, schout van Epe, 1665 (+1666)
Cornelis Bigge, schout van Epe, 1671,73,89
Roelof Derx Brouwer, verwalter-schout van Epe, 1691
Herman Henrix, onderschout, 1699

 

4. Gerichtslieden (woonden binnen het ambt Epe):

Lambert Freerkinck, dijkschrijver, 1641
Jacob Henricx Hagedoorn, 1643
Henrick Reinders, 1643
Gerrit Derx, 1644
Jacob Roelofs, 1644
Rijck Aerts, 1649
Gerrit Hermans, 1649
Dirck Gerrits, 1657
Aelbert Stevens (koster), 1657, 60, 79
Helnmig van Venen, 1660, 66, 73
Jan Berends, 1660, 63, 66
Kempe Luijlofs, 1660, 63, 66, 73
Henrick van Isendoorn, 1660
Gerrit Gijsberts, 1663, 66
Gerrit Everts, 1663, 65
Jan Rycksen Brouwer, 1666
Jan Stevens, 1666
Frerick Heymans, 1666
Gerrit Hendrix Rademaker, 1673-74,82
Hendrick van Isendoorn, ontvanger (eenmaal: van Heerde), 1671,73,93,97
Teunis Pelgroms van Hierde, 1674
Derc van Hoeclum, overpander, 1674
Roelof Dercks, 1673
Henrick Jacobs Hagedorn, 1673
Jan Lubberts, 1674
Hermen Herms Hogewolt, 1688, 87, 1703
Gerrit Derx, 1682,87-88,93
Jacob Jacobsen, 1691
Aart Jansen, 1697
Derk Brouwer, 1699
Henrick Courtz, wachtmeester, 1699
Lieffert van den Kerkhoff, 1699, 1703,05
Gerrit Derx Brouwer, 1699, 1705,10
Derk Roelofs Brouwer, 1699, 1707,11
Aert Brouwer, 1699
Aert Janssen, kerkmeester van Epe, 1699, 1710,16
Gerrit Jacobs , 1716
Peter Dercks, 1716,20,27
Willem Brouwer , 1711

B. Avercamp, 1716

Hendrick van Isendoorn, ontvanger, 1716,21,27
Frederick Derx Emaus, 1720-22,27
Johan van Hoeclum, 1722
Aelt Brouwer, 1722,27
Hendrik Wiggers, 1722
Hendrik Teunis van den Belt, 1727