logo

25 De hofstede

Geschreven door Schut, Cor
 
 

Y.
De hofstede (1641),
Gerrit Herms hofstede (1660),
Cnelis Herms hofstede (1673),
Hofstede daer snijder Bernt woont (1693)

 NB: De predikant krijgt de helft
 
1641Pachter(s): Gerrit Hermans
 Borg(en): [Gerrit Cornelis]
 Bladzijde: 9v Pachtsom: 30d
 
1656Pachter(s): Gerrit Herms
 Borg(en): [ - ]
 Bladzijde: 24v Pachtsom: 22d-10-0
 
1660Pachter(s): Gerrit Herms
 Borg(en): [Lambert Everts & Berent Aerts]
 Bladzijde: 28v Pachtsom: 30d
 
1666Pachter(s): Gerrit Herms
 Borg(en): [Ger. Helmigs & Berent Aerts]
 Bladzijde: 47 Pachtsom: 30d
 
1673Pachter(s): Zweer Jansen
 Borg(en): [Dries Rolofs & Aert Derx]
 Bladzijde: 50v Pachtsom: 45g
 
1674Pachter(s): Jacob Reinders
 Borg(en): [Ger.Henr.Ramaker & Dries Rolofs]
 Bladzijde: 57 Pachtsom: 30d
 
1687Pachter(s): Jacob Jacobs
 Borg(en): [ - ]
 Bladzijde: 63v Pachtsom: 29d-10-
 
1693Pachter(s): Jacob Jacobs
 Borg(en): [ - ]
 Bladzijde: 64v Pachtsom: 29d-10-
 
1699Pachter(s): Wolter Engberts
 Borg(en): [Gerrit Frerix en Aart Derx]
 Bladzijde: 66 Pachtsom: 36d
 
1705Pachter(s): Wolter Engberts
 Borg(en): [Gerrit Frerix & Ger.Hissink]
 Bladzijde: 71 Pachtsom: 34d-20-0
 
1710Pachter(s): Wolter Engberts
 Borg(en): [Heer van Ommeren & Herman Henrix]
 Bladzijde: 74 Pachtsom: 52g
 
1716Pachter(s): Fredrick Jacobs
 Borg(en): [Peter Derckx & Reijnder Jacobs]
 Bladzijde: 79v Pachtsom: 53g
 
1721Pachter(s): Wolter Eijmberts
 Borg(en): [Jan Schuurinck & Derck Aarts]
 Bladzijde: 85 Pachtsom: 63g
 
1727Pachter(s): Wolter Eijmberts
 Borg(en): [ - ]
 Bladzijde: 91 Pachtsom: -
 
 NB:
1644Pachter(s): Gerrit Hermants & Gerthen Cornelis, echtelieden kopen huijs voor 125g
 Borg(en):
 Bladzijde: 19 Pachtsom:
 
1663Pachter(s): Gerrit Herms ontvangt jaarpacht terug voor onderhoud huis
 Borg(en):
 Bladzijde: 39 Pachtsom: 22d-10-0
 
1675Pachter(s): Jacob Reijnders koopt huijs staande op de hofstede voor 100g
 Borg(en):
 Bladzijde: 57 Pachtsom: