logo

15 Een akker bij de Cruisboom, op de hoge enk

Geschreven door Schut, Cor
 
 O.
Een akker bij de Cruisboom, op de hoge enk.
 
1641Pachter(s): Berent Arns?
 Borg(en): [ - ]
 Bladzijde: 8v Pachtsom: 0-15-0
 
1656Pachter(s): Berent Aerts
 Borg(en): [ - ]
 Bladzijde: 24v Pachtsom: 0-15-0
 
1660Pachter(s): Berent Aerts
 Borg(en): [Jan Egberts & Keimpe Luijlofs]
 Bladzijde: 28 Pachtsom: 0-15-0
 
1666Pachter(s): Berent Aerts
 Borg(en): [Ger.Herms & Herman Lubberts]
 Bladzijde: 46v Pachtsom: 0-15-0
 
1673Pachter(s): Berent Arents
 Borg(en): [Jacob Wolters & Wolbert Berents]
 Bladzijde: 50 Pachtsom: 0-15-0
 
1674Pachter(s): Berent Aerts
 Borg(en): [Dries Rolofs]
 Bladzijde: 57 Pachtsom: 0-15-0
 
1687Pachter(s): Arent Berents
 Borg(en): [Wolb. Berens]
 Bladzijde: 63v Pachtsom: 0-20-0
 
1693Pachter(s): Arent Berents
 Borg(en): [J. Endema]
 Bladzijde: 64 Pachtsom: 0-20-0
 
1699Pachter(s): Grietien Derx wed. van Arent Berents
 Borg(en): [Jan Endeman]
 Bladzijde: 65 Pachtsom: 0-25-0
 
1705Pachter(s): idem
 Borg(en): [ - ]
 Bladzijde: 70 Pachtsom: 0-25-0
 
1710Pachter(s): idem
 Borg(en): [Lieffert van de Kerkhof & Jan Jansen Pot]
 Bladzijde: 73v Pachtsom: 1g-5-0
 
1716Pachter(s): Jan de Gruijter
 Borg(en): [Jan van Hoecklom & Bartholt Averkamp]
 Bladzijde: 78v Pachtsom: 1g-18-0
 
1721Pachter(s): Gerrit Arents
 Borg(en): [Gijsbert Dries & Jan Everts]
 Bladzijde: 83v Pachtsom: 1g-18-0
 
1727Pachter(s): Gerrit Aerents
 Borg(en): [Hermen Hendriks & Frerich Derckx Emaus]
 Bladzijde: 89v Pachtsom: 1g-?-0