logo

00 Toelichting

Geschreven door Schut, Cor

Toelichting:

Na een omschrijving van de betreffende verpachte goed (soms met wijzigingen in de benaming en ligging) volgen:

  • Jaartal verpachting;
  • Pachter(s);
  • [Borgen];
  • Pachtsom: d(aalders) of g(uldens)-(stuivers)-(penningen) en
  • Bladzijde in het origineel (v=verso=achterzijde).

N.B.: In de omschrijving van de percelen is de authentieke tekst aangehouden.
De fotokopie wordt in het streekarchief van Epe gedeponeerd.