logo

17 Gemeentepersoneel

Geschreven door Evert de Jonge

In 1855 werd er een meter/weger aangesteld.

 

In 1865 en later waren er:

 • een gemeentesecretaris,
 • een ambtenaar ten burele,
 • een gemeente bode,
 • een gemeente ontvanger,
 • een gemeente opzichter.

 

Vanaf 1875 werden er

 • drie ambtelijke geneesheren,
 • twee vroedvrouwen (1896: drie),
 • twee kleppermannen (later 4 nachtwakers),
 • drie doodgravers.

 

Vanaf 1886

 • een deurwaarder,
 • een schatter van de tapperijen,
 • een veearts.