1825:

1 : 18¾ is behoeftig.

De Maatschappij van Weldadigheid krijgt aanzienlijke ondersteuning.

 

1835:

1: 17 is behoeftig.
In de Spaarbank worden geen gelden meer ingebracht.
De Maatschappij van Nut voor ’t Algemene heeft 14 leden.

 

1845:

1: 14 17/38 is behoeftig.
De Maatschappij van Nut voor ’t Algemene bestaat niet meer.

 

1855:

De behoeftigen hadden een zware winter, daarom heeft de gemeente geld ingezameld (fl. 500 bijeen gebracht)
Het Spinfonds Vaassen verschaft aan 60 mensen werk; 34 hervormden en 26 katholieken.
In Vaassen is het aantal behoeftigen verminderd tot 1:33 (bij de RK-leden 1:7), in Epe vermeerdert 1:8 (door de strenge winter), Oene 1: 18. In Vaassen zorgen vermogende personen voor een goede diaconiekas, die van Epe heeft veel bezit.
De Spaarkas krijgt meer vertrouwen; in 1875 waren er 91 deelnemers.

 

1865:

De toestand is vrij gunstig.

 

1875:

De Zweedse Luciferfabriek uit Apeldoorn heeft in Epe een plakkerij opgericht waar circa 100 kinderen werken (‘jammer voor de moraliteit, want zij gaan niet naar school’); in 1896 werken er nog tien kinderen.
Het Fonds Koning Lodewijk Napoleon, afdeling Vaassen heeft vlas gekocht, wat door 29 vrouwen werd gesponnen (idem 1886, 1896).

 

1886:

Er is kosteloze brei- en naaionderwijs voor meisjes in Epe en Vaassen.
(In 1896 geeft het Fonds Koning Lodewijk Napoleon subsidie in Vaassen voor dergelijk onderwijs)