1825:

De kennis en het gebruik van nieuwe lengtematen en gewichten neemt toe. Op de scholen wordt het metrieke stelsel onderwezen.
De gemeente is niet geschikt voor verlichting der straten.

 

1845:

Er zijn veel losse arbeiders die zich op het platteland aanbieden.
Het brood is van goede kwaliteit.

 

1855:

Er wordt een prijs ter beschikking gesteld van de Landbouwtentoonstelling van fl. 25,=

 

1865:

Er zijn geen belangrijke oude stukken in het gemeentearchief (dit werd steeds herhaald).
De oud-strijders van Waterloo zijn om het feest in Leiden bij te wonen kosteloos naar station Elburg-Epe vervoerd.