Invnr. 47.

‘Van St. Antoni roggepacht verschenen op martijneij 1648 dit wordt ontvangen int jaer 1649’.

Jan Berents Woijster

1 ½ schepel

Jacob Lamberts

1 mud

Aert Willems

7 schepel

Lambert Roelofs

3 idem

Henrick Henricks

3 idem min 1 spint

Gerrit Stevens

2 mud (Daem Andries betaalde)

Lubbert Henrickx

2 mud

Henrick Schoemacker

3 schepel

Ryck Aerts

5 schepel, 1 spint

Jan Stevens

2 mud, 2 schepel

Eijnbert Jansen

6 schepel

Aert Hendrix

6 idem, 2 spint

Vijt Gerrits

6 idem, 2 idem

Jan Toenis Spaen

6 mud, 2 idem

Steven Warners

2 schepel

Toenis Gerrits

3 idem

Warmelt Hendrix

1 mud

Gerrit Pouwels

2 schepel

Derck Reynders

2 idem

Harmen Lambers

4 idem

Uit het overzicht gemalen rogge t.b.v. de armen blijkt dat er gemiddeld 2 schepel rogge per maand werd gemalen.

NB: Tevens nog een overzicht ontvangen rogge nov. 1763-jan. 1764. Niet genoteerd.