logo

09‘ Aanbesteding van het kerckenerve’

Geschreven door Evert de Jonge

Invnr. 46.

Gerrit Jans ten Holte, kerkmr. tot Epe, Jan Berens en Dries Dercks, olderluiden, besteden uit aan Jan Derxss, de reparatie van ‘het kerk- en St. Anthonis ermen huijs’. O.a. dient er 60 voet graafwerk te worden verricht, 8 posten te worden geplaatst, nog wandwerk en alles met goede voegen.

Voor 42 gld., 5-1-1626, getekend door Gerhard ten Holte, scholtus, en (niet genoemde) gerichtslieden.

 

De akte is op een dubbel vel papier opgemaakt; op de binnenkant staat:

Gerrit Jans ontvangen 23-12-1631 van Cornelis Tuenis 25 gld. 4 stv. zijnde de som van aflossing van een erfmudde roggerente, luid zegel en brief van Henrik Warners & Marrie, 1631 (‘in verwaringe gecomen tot last van de olderluiden’)