NB: Jaarlijkse bedragen.

 1. Marten Martens; erfpacht van een hofstede int dorp Epe: 6 gld.
 2. Derck Jacobs van Cleeff, voor deze Gerrichie Engberts, volgens een rentebrief van 10-12-1530: 2-16-0.
 3. Idem, volgens een rentebrief van 15-5-1668: 3-15-0
 4. Idem, volgens een brief van 18-1-1676: 4-10-10
 5. Wemme van Emps voor het gebruik van het leengoed te Suijck: 4-8-0
 6. De heeren van de Boonenburgh gnt. Van Honsteijn, 1 mud rogge uit de hofstede aan de Hegge, die de weduwe Steven Derx voorheen in pacht had, vermogens brief St. Jacobsdag 1492.
 7. Warner Martens is de armen 48 gld. schuldig: 3-0-0 (‘Dat moet hier niet gelden omdat het ook bij de wed. Marten Warners staat’)
 8. Marten Warners, volgens obligatie van 11-12-1637: 1-14-0 (doorgehaald)
 9. Marten Warners is de Armen schuldig volgens obligatie van 17-3-1643: 5-0-0 (doorgehaald)
 10. Wijchman Dorre & Heijle Lubberts: 2-7-0, idem nog van een erfrente: 3-0-0 en een paar volwassen hoenders of: 1-5-0
 11. Griete Berents nu Marrie Hermens weduwe van zal. Henrick Gerrits snijder is de Armen schuldig volgens obligatie dd. 27-12-1631: 4-10-0 (afgelost door Helmig Jans, 18-1-1736)
 12. Jan Daems en Gerrit Gijsberts als mombers van zal. Aert Daems kinderen modo Daem Aerts, zijn de Armen schuldig volgens obligatie dd. 1-5-1615: 3-0-0 (Op 4-3-1700 is deze rente afgelost met 50 gld)
 13. Rijck Derx, nu Gerrit Alberts, volgens obligatie dd. 2-12-1635: 1-10-0
 14. Willem Willems Grave & Aertien, idem dd. 12-2-1665: 3-0-0
 15. Hille Jans, idem dd. 26-2-1644, wordt betaald door Jan Claes te Wissel: 1-1-0 (afgelost 18-2-1735)
 16. Aelbert Wynolts & Jennichien Lamberts, idem dd. 18-10-1633: 3-0-0 (Jan Aelberts betaalt dit nu)
 17. Jan van Gaelen, idem dd. 29-3-1638: 6-0-0
 18. Aelbert Aelberts erfg. nu Gerrit Aelberts de jonghe, herkomende van Eijda van Huet, heeft gegeven uit een hof, 25 stv., liggende in Wissel (O+N: de gemeene straet, Z: Roelof Branthuijr, W: de scholt tot Epe); dat Willem Kerskens in erfpacht heeft. Daarna verkocht aan Andrees pastoor van Ermel, daarna Gerrit Jansen, met consent van de olderlieden overgedaan modo daarvan de erfg. gelijk in het oude boek te zien is: 1-5-0.
 19. Aelbert Aelberts nu Gerrit Aelberts, idem dd. 13-1-1641: 1-10-0
 20. Joechum Jansen, idem dd. 17-11-1640: 1-18-0
 21. Egbert Gerrits, idem dd. 23-5-1641: 3-0-0 (Heeft Egbert op 23-5-1674 voldaan aan olderman Derck Jacobs; is weer aan Jacob Evertsen uitgedaan, de som van 50 gld, 8-6-1674)
 22. Jan Hermens Grave & Trijne Lamberts Hagedoorn, herkomende van zal. Lambert Hagedoorn: 3-0-0 (door Jan en Lambert Jansen Grave met 50 gld. uitgelost: betaald aan de ontvanger H. van Isendoorn en Gerrit Peters, custos, 14-6-1689)
 23. Gerrit Berents & Geijsien Lamberts, idem dd. 14-2-1665: 3-0-0 (voldaan en uitgegeven aan Derck Jacobs backer, 18-1-1676, door Corn. Bigge, olderman)
 24. Marten Warners nu de weduwe en erfg., idem dd. 17-3-1643: 5-0-0, nog idem dd. 11-12-1637: 1-10-0, nog idem herkomende van Warner Martens: 3-0-0 (Deze renten afgelost met 162-10-0 en rente op 4-3-1700; totaal 210 gld. uitgedaan aan Jan Jansen van Boven, 18-2-1718)
 25. Evert Derx, idem dd. 11-3-1642: 2-0-0 (Afgelost door hemzelf; nu zal Hermen Dries het hebben; overgedaan aan Jacob Gerrits, die waarborgen stelde dd. 18-1-1676. Hier heeft Beert Hoemen Dries een rentebrief van gegeven en is bij onderstaande 100 gld. gezet die hij van Lubbert Jacobs gekregen heeft)
 26. Wolter Henricks & Hermtien Thijssen en Arent Aerents & Willemtien Thijss nu Jacob Wolters en Lubbert Jacobs zijn de Armen schuldig, idem dd. 5-4-1651: 12-0-0 (Lubbert Jacobs betaalt 100 gld en intrest dd. 6-6-1675, C. Bigge, olderman. Het is weer uitgedaan aan Hermen Dries aan het Westerbroek, 14-12-1676. Lubbert Jacobs erfg. hebben nog 50 gld en interest betaald 7-2-1710. Het resterende kapitaal wordt betaald door Jacob Wolters erfg.)
 27. Henrick Peters en Lambert Jansen opter Wellen, idem dd. 8-12-1630: 3-5-0 (Lambert Jansen lost af op 31-1-1693: geld in de St. Antoni kiste gelegd)
 28. Joffr. Aleijda van Huet wed. Van Dompselar geeft 17-11-1660 een rente: 3-10-0 (Door Mr. Berent Timmerman, getrouwd met Barbara van Domselaar op 17-1-1694 afgelost).
 29. Aelt Jansen Drost & Grietien Warners geven 4-10-1657 een rente: 3-0-0 (Deze boedel was desolaat)
 30. Aert Maessen t’Suijck, idem dd. 18-1-1660: 6-0-0 (Met toestemming veranderd in 5-0-0; afgelost en overgegeven aan Reynder Jans te Suyck, 3-1-1733; zie fol. 171 vso)
 31. Claes Dercxsen Horst & Jurrije Aerts, idem dd. 3-2-1660: 3-0-0
 32. Steven Warners geeft voor pacht van St. Thonis Hof met de Moscamp te Westendorp ingevolge de pachtcedulle dd. 3-5-1663: 7-10-0 en een paar hoenders + 6 schepel rogge jaarlijks. (Op Petri 1675 voor 12 jaar -hof en camp- aan Willem Mensen verpacht, mits hij de olde vrouwe bij hem in huis zal houden. Borgen: Lambert Jansen op de Wellen, Cornelis Jansen)
 33. Aert Wycherts n.u. Huijchien Gerrits, idem dd. 20-1-1658: 2-8-0 (Op 17-1-1720 afgelost door Gerrit Gerrits Verver)
 34. Jacob Torsius nu Berent Gerrits Loyer, idem dd. 10-11-1661: 5-13-0. Idem nog dd. 14-1-1667: 2-10-10. (Afgelost door Jan Daniels, 18-1-1720)
 35. Ryck Aerts nu de erfg., idem dd. 21-7-1662: 2-4-0 (Dit is half afgelost door Aert Rycks)
 36. Jan Jansen & Grietien Hermens erfg., idem dd. 26-2-1665:2-15-0. (Op 19-1-1689 afgelost door Egbert Jansen)
 37. Aert Jansen Bengert nu Jacob Lamberts, idem dd. 15-11-1662: 3-0-0 (Afgelost door Jan Lamberts Clooters, 18-1-1746)
 38. Francijna Verhagen, idem dd. 7-3-1667: 2-10-0 (Dit is overgedaan aan Jacob Gerrits Bosch; er zoveel bijgedaan dat het kapitaal 70 gld. is: 3-10-0)
 39. Gerrit Thoenis Wueste, idem dd. 16-2-1669: 3-0-0
 40. Gerrit Coops & Jennichien, idem dd. 18-2-1667: 2-10-0
 41. Gerrit Alberts de olde & Trijntien Jan, vermogens een rentebrief dd. 23-11-1669: 3-5-0 (Jan Daendels heeft dit op zich genomen toen hij Gerrit Alberts quota van het Wisselergoed aannam)
 42. Peter Torsius, custos, obligatie dd. 3-6-1669: 16-5-0 (Afgelost door de wed. en erfg. van Jan Daendels, 8-5-1724)
 43. Uit de akkers op Scheelbergh gelegen in de Emsterenck toebehorende Henrick Willems erfg. en Steven Lubberts : 1 schepel rogge erfrente. Het ene jaar aan St. Anthoniegilde, het tweede jaar de kerk en het derde jaar Toenis Warners erfg.
 44. Berent Hendricks van den Burght, 200 gld. kapitaal: 8-12-1714. (Afgelost 18-2-1737)
 45. Gerrit Hendricks tot Vemde, obligatie dd. 21-3-1718: 10-0-0 (afgelost 18-1-1741)
 46. Sebes van der Beek, papiermaker tot Heerde, 500 gld. kapitaal 18-7-1720: 25 gld.
 47. Jan Jansen Vonderman, 200 gld. kapitaal 31-12-1721: 10-0-0 (Afgelost en weer uitgedaan aan Hendrick Jansen Bossenbroek jan. 1725; afgelost en uitgedaan 18-1-1732)
 48. Jan Lamberts Nijebacker, 100 gld 21-2-1725: 5-0-0
 49. Janna Berents van Cleeff, 180 gld. 23-2-1724, gevestigd in haar plaatsje bij de Wueste: 9-0-0
 50. Gerrit Brouwer custos, 50 gld 13-5-1724: 2-10-0 (afgelost 9-1-1744)
 51. Steven Daams, 300 gld 9-8-1724: 12-10-0
 52. Gerrit Gerrits onderscholt, 150 gld 24-4-1727: 7-10-0 (afgelost door Jacob Gerrits, 19-1-1751)
 53. Lambert Lamberts, 30 gld 10-4-1726: 1-10-0 (afgelost 29-3-1731)
 54. Hendrik Jansen Otterweert, 60 gld 15-2-1726
 55. Reynder Jansen & Driesjen Brants, 200 gld 31-1-1733: 9-0-0 (afgelost St Anthoniedag 1755)
 56. Derk Bonen, 120 gld, gevestigd in zijn plaatsien aan de Papenstraat te Wissel, 15-2-1734: 6-0-0
 57. Hendrick Gerrits Backer, 200 gld gevestigd in huis en hoven aan de Loobrinck, 1-1-1738: 9-0-0
 58. Jan Lamberts Wever in de Papenstraat, 40 gld 29-1-1737: 2-0-0 (borgen: Jan Lamberts Cloter en Toenis Gerrits op ’t Branthaer)
 59. Gerrit Arents, 75 gld 7-1-1739: 3-0-0 (afgelost 9-1-1744)
 60. Derk Hendriks Pyckeren, 175 gld gevestigd in zijn hofstede en enig zaailand in Oosteroene 25-2-1740: 7-0-0
 61. Egbert Reyers & Aertien Roelofs, 300 gld, 26-3-1743: 12-0-0 (Borg: Reijer Hendriks)