Invnr. 1:

Gildebrief dd. 26-5-1504.
Zegelaars: Johan van Holt, pastor te Epe, Sander Hockelom, schulte te Epe.
NB: In 1621 bevestigd en bezegeld door: Gerart ten Holte, scholt, Herman van Meeckeren, Joachim en Alphert van Huet, Herman van Heyden en Gerrit Jansz Brouwer.

 

Invnr. 61: 13-2-1541.

Lambert Evertsz Koppendreyersz & Eva, Gula Evert voors. dochter, Florys Claess & Styna, Gurtken Arnt Wyllemsz zal. huisvrouw, verkopen aan St.A. armen een st. land gr. 10 schepel op de Zuukerenck (O: Roeloff Dorre, Wyllem Decemers, N: Gerrit Greven, Z: Derrick Schoer).
Genoemd: Wyllem van den Broeck, Wyllem die Ruter.
Zegelaars; verkopers, Coenraat ter Hoven en Hermen van Mekeren.
(dorso: Marten Luikens land)

 

Invnr. 62: 25-11-1557.

Egbert Jacobsen & Baete, verkopen aan St.A.: ½ mudde in Zuukerenck (O+W: St A., Z: dat Nijelant, N: de gemeene wegh)
Z
egelaars: Gerryt van Leesten, pastor tot Epe.
Olderlieden: Hermen van Drecht en Henrick Egberts.

 

Invnr. 63: 28-2-1602.

Lubbert Egberts & Derricken, Fenna wed. van Evert Beerentsen, Aelt Henricks & Gertken, Derrick Berentsen & Herman, verpanden aan St.A.: drie akkers in Wissel in Derrick Berents kamp (O: Johan Huegen, Z+W+N: Derick Berents), is herenland, jrl. te geven 4 ½ stv. in Derick Berents zaalweer.
Wijnkoopslieden: Hermen Andress, Asmus van Munsteren
Zegelaars: Joechem en Alphert van Huet, Hermen Egberts, custer tot Epe.
In dorso: dit pandschap is door Aelt Henricks bezwaard met 3 sch. rogge of 3 keizersgulden. Onkosten voor de brief ad 22 stv. is door Derick Berents betaald.

 

Invnr. 64 en 65: oprukkingsbrieven voor een herengoed in Westendorp t.b.v. St. A. gilde.

27-3-1607: Verleend op naam van Gerrit Jansz, olderling, als opzichter der armen (geassisteerd met Gerrit then Holt, scholtis)
4-12-1613: idem
1-12-1619: Jacob Martensz, opzichter van St. A. armen.
19-10-1733: Oprukking zonder naamsvermelding.

 

Invnr. 69: 18-11-1658.

Steventien Jansen mede voor haar onmundige zoon bij Jan Henrick Melis m.n. Henrick Jansen Melis, geass. met haar broer Aelbert Jansen, verpanden voor 6 jaar, ingaande Martini 1658, een akker land, genaamd Lammers acker op de Eperenck, (O: Peter Gerrits Brouwer, Z: de gemeene weg, W: Jan Aerts, N: gemeene weg) aan St. A.
In te lossen met 124 car. gld. en 3 sch. rogge.
Zegelaars: P.G. Brouwer, Henryck Pyckeren, Peter Torssius, geërfden.

 

Invnr. 87: 1472.

Goessen opter Horst & Berta dragen een jaarrente groot 4 ½ mld. rogge, verschuldigd door Johan Gerritsen & Geertruyt, over aan Aalt Ponsteen Jacobsz & Geyse, gaande uit land in Emsterenck.
Zegelaars; verloren gegaan

 

Invnr. 88: 24-11-1498.

Jonge Henryck Pykoeren & Gheertken bekennen schuldig te zijn aan Bernt Dorre & Griete; 1 mld. rogge. Onderpand: een kamp wei-of tynsland "den Wyer", buurtschap den Burch (O: de kerk, Z: Bernt Jan Aerntsoen, W+N: Bernt en Hendrick voorss.)
Zegelaars: olde Henryck Pykoeren, mijn broer, Evert Deesmersz.
In dorso: Joffer Van Meeckeren.
Item die olderluyden hebben deze brief half uitgelost en heeft Henryck Pyckeren uitgelost zijn anpart in bijzijn van Gijsbert Peterss en Lambert Wichmans, die olderluiden, anno 1581.

 

Invnr. 89: 8-5-1508.

Ghertruyt Henrcik Heymansz nagelaten weduwe verkoopt aan Brant Hoen, een jaarrente van 2 mud rogge ten laste van Berent Goessens & Lysbeth; gekocht door haar zaliger man middels een brief.
Zegelaars: Arnt Mamen, scholt en richter tot Elburg, Mr. Bartelt Veghen, secretaris tot Elburg.

 

Invnr. 90: 10-12-1537.

Burgermeester, raad en schepenen van Hattem en de executeurs van zal. Johan Vogels & Geertruy Vogels, bevestigen dat dezen bij testament aan St. Anthoniegilde gaven: 3 mld. rogge, 1 schepel, totaal 11 schepel jrl. gaande uit Berent Reynerss guet en dat andere ½ mudde uit Steven ten Waters hofstede, alsmede boter te geven door Wobbe Swen.
In dorso: ‘Van Jan Voegels te Hattem, 11 schepel und geeft uyt Berndt Reinners guedt. Hier heeft Lambert Henrix van afgelost 3 sch., alzo hij nu jrl. geeft 2 mud rogge, dus tezamen afgelost. Nu Peter Selen, nu (later) Gryte Goessens, 2 ggld.’

 

Invnr. 91: 24-1-1447.

Derrick Smit & Alidt verpachten in erfpacht aan Johan van Vochelen & Heylen, een huis en hof in de Mersche + 1 schepel land daartoe, gelegen op de Havercamp (in voortijden geweest Heyne Gruenen en Johan Wemmers, is dat aan beide zijden geland) Pacht te betalen 2 Rijnse overlandse Keurvorster gld.
Zegelaars: Johan Wemmers en Evert Byngert
In dorso: Wobbe Syben 2 ggld. Nu Peter Sulen.

 

Invnr. 92: 1584.

Lambert van Huet bekent 1 mud rogge des jaars schuldig te zijn aan St. A.
Zegelaar: Gerrit van Dompseler
Nb: Afgelost door de scholt van Epe.

 

Invnr. 94: 24-6-1610.

Henrick Berntss & Lambertken bekennen in pandschuld schuldig te zijn aan St.A., 3 keizergld ad 20 stv.. Onderpand: hun huis en hof, hofstede, in het dorp Epe (O+Z: gemeene straat en beek, W: Jan Lamberts Horst en pastoor, N: de erfg. van Johan van Hueckelum)
Zegelaars: Joechum van Huet, Herman van Hueckelum en Herman van Heyden, geërfden.

 

Invnr. 95: 1-5-1615. (charter in omslag)

Johan Daemsen en Garit Giesbertsen als mombers van zal. Arndt Daemsen & Neeltken nagelaten kinderen m.n. Giesbert, Marye en Daem Aertsen, hebben opgenomen van St. A.: 31 dld. Onderpand: huis en hof, hofstede in buurtschap Dijkhuizen, Epe. (O+N: gemeende weg, Z: de kinderenweide, W: Henrick Daemsen)
Zegelaars: Herman Egbertsen, coster tot Epe en Gerrit Hendricksen.

 

Invnr. 95: 2-12-1635. (charter in omslag)

Ryck Derx & Aeltgen Gerrits, bekennen schuldig te zijn aan St.A.: 25 gld en 10 stv. Onderpand: huis en hof in Wissel.
Ondertekenaars: Jochem Berents en Jan Berents, oldermannen.
Zegelaars: Dries Guers, onderscholtis tot Epe, Jacob Martens en Johan Torsius, schoolmeester tot Epe, als gerichtslieden.

 

Invnr. 97: 12-2-1665.

Willem Willems & Aertien, zijn schuldig aan St.A., een jrl. rente van 3 car.gld.. Onderpand: huis en hof in het dorp (O: gemeene straat, Z: Goessen Dercks, W: de pastorie, N: de schoole tot Epe)
Zegelaars: Eerbare Wilhem van Hueckelom, scholtis tot Epe, Hendrik van Isendoorn, ontvanger en Marten van Isendoorn, geërfden.