logo

04 De Cannenburch in de Tweede Wereldoorlog

Geschreven door Wim van 't Einde

Op kasteel 'De Cannenburch' vonden in de Tweede Wereldoorlog een aantal opvallende en minder opvallende activiteiten plaats, waarmee het Vaassense kasteel een wat weinig bekende rol in de Tweede Wereldoorlog speelde. (?waarmee het Vaassense kasteel in die oorlog een rol speelde die maar aan weinigen bekend is?)

 

Journalistenkampen

In de jaren 1941 tot en met 1943 werden jaarlijks door de Raad van Voorlichting der Nederlandse Pers een aantal journalistenkampen op 'De Cannenburch' gehouden. Het kasteel werd daarvoor van de eigenaresse gehuurd en gereed gemaakt voor het verblijf van groepen journalisten. In diverse bladen werden advertenties geplaatst om de journalisten op te roepen tot deelname. De kampen werden in deze oproepen aangekondigd als informatief en leerzaam. 'De Cannenburch' werd een plek om kennis te delen en samen te komen. Er was meer dan voldoende animo voor de kampen. Daardoor kon de organisatie kiezen wie men wilde toelaten. De journalisten kwamen vanuit alle windstreken naar dit, voor hen gratis, kamp. Ze werden begroet door verschillende hoogwaardigheidsbekleders en wetenschappers, die lezingen over diverse onderwerpen voor hen hielden.
Tijdens zo'n kamp werd aandacht besteed aan de verschillende aspecten van de journalistiek. Daarbij werd gebruik gemaakt van een modern medium als film. De journalisten werden door middel van een radiotoestel op de hoogte gehouden van de belangrijke gebeurtenissen tijdens de kampweek.
Ook was er tijdens de kampweek tijd voor ontspanning. Er werden excursies georganiseerd en er werd gesport (soms in wedstrijdverband). Natuurlijk sprak men veel met elkaar.
Na afloop van het kamp kregen de deelnemers boekjes mee waarin de toespraken waren afgedrukt. (OF: boekjes met de tekst van de toespraken?)

 

Cursus 'Volksch Ornament'

Onder deze titel kwamen eind mei 1942 een aantal kunstenaars, ontwerpers en cultureel geïnteresseerden bij elkaar op 'De Cannenburch' om de noordse aard in de kunst te stimuleren. Het Departement van Volksvoorlichting en Kunst wilde hiermee de eigen aard verder ontwikkelen.

 

Archieven

Toen de oorlog voor de Duitsers minder goed ging verlopen en de geallieerden steeds meer in kracht wonnen, was de Nederlandse kust één van de plaatsen waar een geallieerde landing te verwachten was. De archieven uit de kuststreek zouden dan gevaar lopen. De Duitsers besloten een aantal archieven daarom naar veiligere omgevingen te verplaatsen. De Cannenburch was één van de plaatsen waar archieven werden ondergebracht. Omdat het kasteel niet aan de strikte eisen van een archief voldeed, werd het op een aantal punten wat aangepast om te voorkomen dat de documenten te zeer te lijden zouden hebben onder de slechte omstandigheden in de tijdelijke opslagplaats.

 

Kunstbewaarplaats

Het Gemeentemuseum in Arnhem bezat ook tijdens de oorlog een waardevolle kunstcollectie. Toen Arnhem tijdens de operatie Market Garden onder vuur kwam te liggen, werd de collectie van het museum daardoor bedreigd. De kunstvoorwerpen dienden daarom overgebracht te worden naar een veiligere plaats. Een alternatieve plek werd gezocht voor opslag van de kunst. De Cannenburch bleek daarvoor de goede locatie te zijn. De kunstschatten werden tijdig verplaatst, waardoor het verlies ervan kon worden voorkomen.

Meer over deze onderwerpen kunt u lezen in diverse in 2005 verschenen nummers van het mededelingenblad van Ampt Epe (nummer 151 (mei), nummer 152 (juni) en nummer 153 (september).