"Wel moeten we ons er rekenschap van geven, dat deze oorlog hoe langer hoe meer zijn ware karakter gaat vertonen en zich openbaart als een strijd der geesten, een strijd tussen het goede en het kwade."

Koningin Wilhelmina,
28 juli 1940