logo

Protest in Vaassen (vervolg)

Geschreven door Evert de Jonge

De namen van degenen die het protest ondertekenden zijn, met functie of maatschappelijke positie, hieronder opgenomen:

Giliame Heemerikx, oud ouderling
Jan Jochims, idem
Reijnier Lamberts, idem
Aert Willems Westenenge, oud diaken
Cnelis Gijsberts, idem
Aert Wolberts
Derck Aerts, oud diaken
Henrick Gerrits, idem
Aelbert Hessels, idem
Henderick Berents
Peter te Herckel, gemeensman
Hermen Gerrits, idem
Jacob Tijmenss, idem
Jan Wijers, idem
Lubbert Teunissen, idem
Jan Peters, idem
Cornelis Willems, idem
Willem Aerts
Jan Janssen
Henrick van Steenbergen
Aerts Gerrits, als gemeensman
Warner Gosens
Jan Frerix, als gemeensman
Henrick Frerix, als gemeensman
Aelbert Gosens Graet, als gemeensman
Gerrit Jansen, als gemeensman
Henrcik Berentss (genaamd Kemekes), als gemeensman
Loege Henrix
Bor Jurriens, als kerspelman
Arent Henrix, als gemeensman
Tonis Everts, als kerspelman
Jorrien Jansen
Adriaen Top
Lambert Jacobs
Albert Gerrits
Lucas Courts
Berents Aelberts, als kerspelman
Aelbert Berents, als kerspelman
Evert Berents, als kerspelman
Peter Berents, als kerspelman
Jan Gosens
Willem Janss, als kerspelman
Tonis Gerrits
Elbert Tonis
Arent Wijers
Peter Jakops
Henderick Peters ten Holte
Wijer Aerts
Aert Hugen
Tonis Gerrits
Gerrit Hugen
Huge Gerrits
Willem Cornelis
Jan Hermens
Hermen Lubberts
Jorrien Derx
Henrick Wijnbergh
Jan Gerrits, als gemeensman
Peter Jans
Tonis Pauwels
Lambert Wolters, als gemeensman
Jan Tijmens
Gerrit Henrix
Jacob Jacobs
Gerrit Lamberts, als gemeensman
Peter Everts, als gemeensman
Tijmen Gerrits
Cnelis Jansen
Steven Loegen
Steven Reynders
Tonis Jacobs
Berent Wychers
Hermen Henrix
Jan Eskes
Evert Otten
Jan Dries
Abraham Gerrits
Jan Jansen en voor zijn zoon Cnelis Jansen
Arent Jansen
Henrick van Werven
Derrick van Werven
Aellert Jansens
Bessel Jansens
Evert Cnelis
Willem Roloffs