Generale lijst der opgave van de ingesetenen des Ampt Epe van alle schadens zo weegens inquartiering van manschappen en paarden ontrovinge van goederen ontfangene adsignaten geleverde requistien en gedane vragten der Hanoversche, Engelsche, Keyserlijke en andre Troupes der gecoaliceerde Mogendheeden mitsgaders der Franschen int jaar 1794 en 1795 en deese over het Carspel Vaassen geleeden door de rampen des oorlogs.

Nummer

Naam

Soort schade

Declaratiebedrag

1 (rekening ontbreekt)

C.E. Haack

-inkwartiering

-schade

-plundering

-vrachten

1084-0

2

Hendrick Hendriks

-inkwartiering

53-8

3

Jannis Garrits

-inkwartiering

-vrachten

-schade

116-6

4

Paulus Heering

-inkwartiering

-schade

75-10

5

Peeter Klaassen

-inkwartiering

-schade

56-0

6

Hermina Jans

-inkwartiering

-schade

92-0

7

Jan Pannekoek

-inkwartiering

-schade

111-0

8

Peeter Tijmens

-inkwartiering

29-0

9

Jan Juriaans

-inkwartiering

73-8

10

Gerrit Boekelman

-inkwartiering

150-10

11

Hendrik Jans Velthuijs

-inkwartiering

-schade

261-10

12

Jannis van Laar Hzn.

-inkwartiering

-schade

130-0

13

Hendrik Kroon

-inkwartiering

-schade

30-0

14

Leendert Wijnbergen

-inkwartiering

-schade

57-0

15

Hendrik Poelman

-inkwartiering

-schade

112-0

16

Jan Lamberts Mulder

-inkwartiering

-schade

158-16

17

Johs. Montesaan

-inkwartiering

-schade

120-0

18

Barent Wolven

-inkwartiering

-schade

10-0

19

Peeter Riks

-inkwartiering

-schade

33-10

20

Aalt van Laar

-inkwartiering

-schade

125-0

21

Geertjen Sweekhorst

-inkwartiering

-schade

85-0

22

Derk Bomhof

-inkwartiering

-schade

183-0

23

Marten Kroon

-inkwartiering

-schade

109-0

24

Jan Gerrits Dekker

-inkwartiering

-schade

103-11

25

Hendrik van Laar Jzn.

-schade

15-0

26

Jannis Hulsman

-inkwartiering

-schade

391-0

27

Jan Roes

-inkwartiering

-schade

167-0

28

Geert Dirks in de Waterstraat

-inkwartiering

-schade

21-0

29

Jannes Lamberts Mulder

-inkwartiering

-schade

132-0

30

Jannis Timmer

-inkwartiering

-schade

70-0

31

Joachim Langen

-plundering

-inkwartiering

300-0

32

H. Heimeriks, pastor loci

-inkwartiering

-schade

226-8

33

Gerrit Dijkgraaf

-vrachten

-inkwartiering

97-0

34

De wed. Johannis Mentink

-inkwartiering

-schade

160-14

35

De wed. Giel Mentink

-inkwartiering

-schade

90-17

36

Lucas van Straten

-inkwartiering

-vrachten

240-0

37

Roelof van Essen

-inkwartiering

-vrachten

36-0

38

Jan F. Arents

-inkwartiering

-plundering

70-0

39

Theunis Hendriks Kortier

-inkwartiering

-vrachten

176-1

40

Jan Hendriks van den Kouwener

-vrachten

-schade

67-0

41

Frederik Roskam

-inkwartiering

-vrachten

252-14

42

Peeter Eekmars

-inkwartiering

97-0

43

Johannis Ubbink

-inkwartiering

21-0

44

Hendrik Nijhof

-inkwartiering

-schade

8-2

45

Theunis Hendriks in de Valk

-inkwartiering

-schade

43-10

46

Jan Heimen schoenmr. op den Uylenberg

-inkwartiering

-schade

20-0

47

Aart Jonker

-inkwartiering

-schade

107-16

48

Hendrik Wolven

-inkwartiering

-schade

336-14

49

Hermen Bosch

-inkwartiering

-schade

210-0

50

Cornelis Buijtenhuijs

-inkwartiering

-schade

90-0

51

Willem Roelofs

-vrachten

-schade

200-0

52

Jacobus van Werven

-schade

52-18

53

Willem Jans van de Bokkerie

-inkwartiering

37-5

54

Willem Egberts op de Oneegde

-inkwartiering

-vrachten

-schade

55-10

55

Hermannus Mulders

-inkwartiering

20-6

56

Gerrit Jans Marissink

-inkwartiering

61-0

57

Jan Everts op den Adelerhof

-schade

-plundering

-inkwartiering

-vrachten

57-12

58

L.F. Koekkoek

-schade

-inkwartiering

111-0

59

Gerrit Jacobs

-schade

-inkwartiering

26-6

60

Arnoldus Wijgers

-inkwartiering

13-10

61

Derk Hendriks

-plundering

-inkwartiering

-vrachten

144-7

62

Jan Giesberts

-inkwartiering

86-8

63

Hermina van den Brink

-inkwartiering

3-12

64

Jan de Graaf

-schade

-inkwartiering

53-15

65

Joost Terwel

-schade

-inkwartiering

320-13

66

Rembert Krombosch

-schadechade aan houtgewas en op (boerderij) ’t Spijker geleden.

25-0

67

Kornelis Riphagen

-schade

-inkwartiering

-vrachten

110-0

68

Jan Willem Gerritsen

-plundering

-inkwartiering

13-1

69

Jannis Mulder in ‘t Dorp

-plundering

-inkwartiering

270-0

70

Gerrit Steenbergen vormmaker

-inkwartiering

90-0

71

Lubbert van Gerrevink

-schade

-inkwartiering

73-0

72

Willem Eemmaus

-schade

-inkwartiering

82-0

73

Gerhardus Kornelis

-schade

-inkwartiering

-vrachten

34-10

74

Gerrit Jans int Dorp

-schade

40-0

75

Hermen Willems te Niersen

-schade

-inkwartiering

-vrachten

112-0

76

Jacob Wolbrink

-inkwartiering

-schade

110-0

77

Barteld Toewater

-inkwartiering

-schade

197-0

78

Henricus Wagemans

-inkwartiering

-schade

107-0

79

Albert Simons

-schade

1384-0

80

Derk Simons

-inkwartiering

-vrachten

40-0

81

Jannis Egberts van de Wulfter

-inkwartiering

-vrachten

80-9

82

Jan Poelman

-schade

-inkwartiering

-vrachten

89-10

83

Hermen Gerrits Struijkenkamp

-plundering

-vrachten

27-6

84

J.H. van Thiel, predikant

-beroving

-inkwartiering

272-0

85

Jan van Laar

-inkwartiering

-vrachten

72-0

86

Heymen Kamphuijs

-inkwartiering

-vrachten

95-6

87

Aart Giesberts op ‘t Bossenbroeck

-inkwartiering

-vrachten

143-4

88

Hendricus van Kalkenstein

-inkwartiering

95-0

89

Aart Kamphuijs

-inkwartiering

-beroving

128-14

90

Jan Hendriks

-inkwartiering

-beroving

31-16

91

Egbert Driessen

-beroving

7-2

92

Hermen Gerrits, wever

-inkwartiering

-beroving

28-11

93 (rekening ontbreekt)

J.H. van Isendoorn à Blois

-inkwartiering

-vrachten

804-8