Inkwartiering in het kerspel Epe, 1797, en bewoners dorp Epe 1880, 1959 (en 2008)

Transcriptie: Evert de Jonge (met aanvullingen van Jan Paasman)

In het streekarchief Noord-Veluwe wordt een handgeschreven overzicht bewaard met de titel ‘Omschrijving van het Dorp Epe in het jaar 1797’. De auteur heeft de namen van de bewoners van 53 huizen in de kern van het dorp genoteerd, meestal hun beroep vermeld en tot slot genoteerd wie er in 1880 woonde. Onderzoek wees uit dat de lijst een gedeeltelijke kopie is van een op 7 juni 1797 gemaakt overzicht van inkwartiering. Die dag werd onder andere de staf van de 5e Halve Brigade ondergebracht bij burgers in het dorp en de buurschappen van Epe. Het kan zijn dat de lijst omstreeks 1880 is gemaakt. Waarom de auteur een deel van de inkwartiering niet in zijn lijst overnam is een raadsel.

In de transcriptie is niet alleen de lijst van 1880 - genummerd 1 t/m 53 - , maar ook de overige inkwartieringen opgenomen. In het eerste deel wordt de in 1880 gemaakte lijst gevolgd, daarna het origineel. (Halverwege wordt dat aangegeven).

Na de lijst van 7 juni 1797 volgt nog een inkwartieringslijst van 30 april/1 mei 1797. Bij een vergelijking tussen de twee lijsten blijkt dat er minieme verschillen in de namen van personen zijn. De verklaring is dat achternamen minder vast stonden dan in de latere 19e eeuw.

In beide lijsten betreft het een opsomming van bewoners, de buurschap, soms een boerderijnaam en (merendeels) het aantal soldaten die men moest herbergen. De indruk is dat niet iedereen inkwartiering kreeg, zodat het kan zijn dat een deel van de bewoners niet op de lijst staat, terwijl bij een aantal geen inkwartiering werd gemeld.
N.B.: zoveel mogelijk is de letterlijke tekst weergeven.

Jan Paasman heeft getracht de situatie van na 1880 te traceren. Zijn gegevens zijn opgenomen in de kolommen over de jaren 1959 en 2008. Het laatste is niet compleet, mogelijk dat t.z.t. er een aanvulling volgt.

Bron lijsten:
Streekarchief Epe, oud-archief gemeente Epe, invnr. 93.