logo

04 Gemeente Epe in Bataafs-Frans archief

Geschreven door Jonge, Evert de

Lijst van inventarisnummers waarin de dorpen expliciet zijn genoemd:

Invnr:

372

Lijst herengoederen in div. ambten, 1796.

474

Opgave vicarie├źn, o.a. Epe, 1796.

2836 + 2837

Opgave oogst 1811

3169

Opgave openbare gebouwen, 1811

3262

Door calamiteiten getroffenen 1808-1811

3298 + 3332

Opgave gemeentebegroting 1811

3376

Opgave bank van lening, 1811.

3395 + 3396

Opgave papierfabrikanten en havens waaruit zij grondstoffen betrekken, 1811

3400

Opgave leerlooierijen, 1811

3431

Gereedhouden bedden voor inkwartiering, 1811

3443

Opgave scholen, 1811

3468

Opgave gevangenissen, 1811

3521

Gegevens over weeskinderen, 1811

3525

Idem over armenzorg, 1811

3529

Idem over onafhankelijke instellingen van liefdadigheid, 1811

3532

Idem personen die worden voorgedragen als lid van een commissie, 1811

3555

Over beplanting langs de wegen, 1810-11

3558

Over te nemen maatregelen om de wegen enz. te verbeteren, bezoek Napoleon, 1811

3560

Opgave tollen enz, 1811

3563

Idem veren, 1811

3826

Verzoek teruggave belastingen van de kerkbesturen, 1807-09

4708-4711

Registers naamsaanneming Epe en Vaassen, 1812

5152

Geschillen over betalingen 1811-1813

5390 + 5394

Begrotingen, 1811-1813

5709 + 5726

Registratie mannelijke bevolking 20-40 jaar oud, 1813

6046

Klacht epe over vorderen voertuigen te Heerde, 1812

6051

Klacht over een brigadier te epe, 1812

7266

Lijst van te verkopen domeingoederen, 1812

7285

Conscriptie 1811

7322-7325

Register civiques kanton Vaassen 1811-1813 (Vaassen 1811, met aanv. 1812, Epe 1811 en 1812)