logo

39b. De Langen hoff waar Gerrit Wevers huis op staat. (1720: waar Michiel Moorman een huis op heeft staan)

Geschreven door Jonge, Evert de
90 Jan Gerrits
96 Michiel MoormanGerrit Dirx
02 idemidem, Herman Jansz
08 gepacht t.b.v. de diaconieD.R. Brouwer
14 idemG.D. Brouwer, Aalt Brouwer
20 Aelt BrouwerLiefert van Kerckhoff, Frederick Dercks