logo

27a. De akkers op de Groten Enck achter de koeienkamp, 'holdende anderhal¬ven mergen'.

Geschreven door Jonge, Evert de
06 Jan LuloffsGerrit Everts, Jacob Bernts
29 Idem
35 IdemHelmich van Veenen
41 Herman GeerloffsRoelof Jansen, H. Haechdoorn
48 Herman GeerlichsGerrit van Heucklom, Henrick Gerrits
54 IdemHendrik Beerents, Hendrick Reynders
60 Ds. Opgelder, predikant te Oene
t.b.v. de diaconie.