logo

24a. Een akker in Stuirmansland (later Gerrit Voeten land)

Geschreven door Jonge, Evert de
06 --
29 Decemer Gerberts
35 Dirricksken GerritsSteven Gerrits
41 Nanninck CentenHendrikc Hendricks, Hendrick Jansz
48 Dries WichertsHendrick Jacobs, Peter Beernts
54 IdemSteven Willems
60 Aertgen Roeloffs wed.
Dirck GerritsKempe Luloffs, Jan van SteenberĀ­gen.