logo

19a. De morgen dijkland met het hofje waar een huis op staat.

Geschreven door Jonge, Evert de
06 Jan JanssEgbert vande Wall, rentmr., Jan Brants
29 Palick Marckolff als momber van het
onnozele kind van Udo Janss
35 Roelof van Steenbergen
41 IdemRoelof Janss
48 Idem
54 --
60 Aertgen Roeloffs wed. van Dirck Gerrits
Kempe Luloffs, Jan van Steenbergen
(NB: In de kantlijn 1660: Willem Dammers, halfbroer van de innocente Udo Jans, verzoekt het land te mogen huren)