logo

18a. Het hofje en de hofstede bij Conraedt ter Hoeven erf.

Geschreven door Jonge, Evert de
06 Aert de RuyterH. van Veenen, Bernt Jorriens
29 de wed. Aert de Ruyter
35 Idem
41 Idem
48 Dr. Johan de RuyterWillem Gerrits, Egbert ten Holt
54 IdemIdem, idem
60 Idem--