logo

16a. De Rechten hoff waar nu de koster op woont.

Geschreven door Jonge, Evert de
06 Bernt HermanssAert Ruyter, Helmich van Veenen
29 Steven Gerrits Custer
35 Idem
41 IdemHendrick Janss, Roelof Janss
48 Jan Beernts en Hendrick Gerrits, als kerkmeesters
54 Gerrit HermansAelbert Stevens Coster, H. Schuerman
60 IdemIdem, Lambert Everts