logo

15a. Het huisje op en bij de Huysstede.

Geschreven door Jonge, Evert de
06 is gegund de substituut schout Gerrit Eskens, voor zijn diensten
29 Derck Hermens
35 als 14a
41 idem
48 idem
54 idem
60 idem