logo

12a. De kamp bij de Grote Wetering, genaamd de Doornenbosch met een akker in Helmich ten Veenens land en 1/2 mergen in Oenderbroeck, achter Luken van Hattums hof. (vanaf 1648: zonder de akker in H. van Veenen land; zie 13a)

Geschreven door Jonge, Evert de
06 Gerbrant BerntsHelmich van Veenen, Bernt Jans
29 Palick Marckolff
35 IdemH.J. Haechdoorn
41 IdemHenrick Henricks, Gerrit Dirckss
48 Peter BeerntsJan Beernts, Derrick Gerrits
54 IdemJacob Hendricks, Gerrit Hendricks
60 IdemKempe Luloffs, Jan Stevens