logo

10a. De andere twee akkers op de Hacht na de Groenenwech

Geschreven door Jonge, Evert de
29 Reynder Gerrits
35 de wed. van Reynder GerritsRoeloff Janss
41 idem; doorgehaald: (nu) Gerrit ReyndersIdem, Gerrit Dircks
48 Herman ReyndersGerrit Heyndricks, Dirck Gerrits
54 IdemJacob Hendricks, idem
60 Hendrick BeerntsGerrit Gijsberts, Hendrik Janss