logo

09a. Twee akkers op de Hacht met de kamp achter de Weem.(zie 20a)

Geschreven door Jonge, Evert de
29 die weduwe van Beernt Jurriens
35 IdemJan Schuurman
41 IdemRoelof Janss, H.J. Haechdoorn
48 IdemWillem Gerrits, Jacob Henricks
54 Giele TeunisJan Lubberts,idem
60 IdemIdem, idem, Gerrit Gijsberts