logo

07a. De Elst (vanaf 1635: de Elst met Fertfelt)

Geschreven door Jonge, Evert de
06 Lubbert AertsBernt Jans, Jacob Bernts
29 Jacob Janss
35 IdemJan Schuirman
41 Zijn wed., Heiltgen DirxWillem Egberts, Jan Beernts
48 IdemGerrit Wychers, idem
54 IdemLubbert Lubberts, Gerrit Schuerman
60 IdemLambert Everts, Helmich van Venen