logo

04b. Twee akkers: het achterste Veerlandt. ( 2 morgen in het Agterbroeck)

Geschreven door Jonge, Evert de
90 Jan Aerts tot OosteroeneArent van Munster
96 idem met Arent van MunsterHerman Jansz
02 idemArent van Munster en H.J. op de Belt
08 idemWolter Beeuws , Gerryt Nyssingh
14 Gerrit Dirx MullerDirck Jans Muller, Frederick Dircxz
20 idemFrederick Dircz, idem