logo

03a. De Sompen, groot 5 morgen, waarvan de helft van de pastorie is.

Geschreven door Jonge, Evert de
06 Jan BrantsJeliss Brants, Steven Gerrits
29 Henrcik Bernts
35 Goossen HenricksJan Derricks Schuirman
41 Willem JacobssGerrit Wichers, Jan Gerrits
48 IdemIdem, Jan Beernts
54 IdemDirck Gerrits, Jacob Henrciks
60 --