Betreft: Tiemensgoed, Niersen
Datum: 19-3-1636
Bijzonderheden: Thijmen Gerrits, oudste zoon van zal. Gerrit Thijmens vraagt oprukking en investiture voor zijn oom Henrick Tijmens. (Op de achterzijde van de brief staan tevens de oprukkingen van 5-4-1642, 6-5-1648, 3-2-1662)
Status goed: Herengoed
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 537, Coll. Moerman, schrift 4.