logo

Tijmensgoed, Niersen

Betreft: Tijmensgoed, Niersen
Datum: 29-12-1651
Verkoper: Tijmen Gerrits & Hendrickien Aerts en hun kinderen
Koper: Cannenburg
Bijzonderheden: Een derde part van huis, hof enz., en een deel holt in de Vree- en Nierssenbosch, voor 2400 gld. (Op de andere zijde staat een verkoop d.d. 1-12-1652 waarin Peter Feit & Jannegien Gerrits aan Hendrik Dircks een 3e part van een goed in Nierssen waar Melis Hendricks woont (die de overige 2/3 deel bezit) overdragen.
Status goed: Herengoed
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 537, Coll. Moerman, schrift 4.