Betreft: Spaens guet aan de Hegge, Vaassen
Datum: 10 juli 1650
Verkoper: Diderick van Stepraedt, heer tot Indoornick en Latum, als volmacht van heer Jan van Boenenburgh, genaamd Honstein, raadsheer van de Keurvorstelijk Brandenburgse Raad (volmacht 9 juli 1643)
Koper: Cannenburg
Bijzonderheden: De gerechte helft van Spaens guet, met huis daarop staande, met helft van weide bij het Cortebroeckerveen (van welk perceel de helft toekomt Evert van Soudenbalch). N.B.: opschrift op de akte ‘de verbrande hofstede aan de Hegge’.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 437, Coll. Moerman, schrift 3