logo

Oosterhofs weide, Vaassen en den Isaac, Epe

Betreft: Oosterhofs weide, Vaassen en den Isaac, Epe
Datum: 31 mei 1815
Verkoper: 1) Mevrouw Ida Cornelia Haack, weduwe van Wilnerus Wilhelmus H. van Boxelt, rentenierse te Zutphen, Otto Frederik Timmerhans, apotheker, & vrouwe Catharina Gezina Haack, won. te Amsterdam , Hendrikus Jozephus Haack, gepensioneerd officier te Vaassen, kinderen en kleinkinderen van Frans Jan Haack & Catharina Elisabeth Bakker (volgens testament 29 dec. 1788 verworven)
Koper: Cannenburg
Bijzonderheden: 1) Een stuk weide, de Oosterhofs weide, 2 morgen, voor f 750,-- 2) Een daghuurdersplaatsje in Epe, in Emst gelegen, den Isaac genaamd, voor f 1400,--
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 627, Coll. Moerman, schrift 3