logo

De Eekte, Vaassen

Betreft: De Eekte, Vaassen
Datum: 15 september 1831
Bijzonderheden: Contract voor 6 jaar voor f 50,-- per jaar. Voor zaailand 50 mud koren, halfrogge + half boekweit (de boekweit getreden) te Deventer ter markt te brengen. Toepacht 4 hoenders. NB: Bij vertrek geen mest van de plaats vervoeren.
Verhuurder G. van den Eekte
Huurder: G. Sligtenbree, koopman te Deventer
Origineel: Coll. Moerman, schrift 3