logo

De Eekte, Vaassen

Betreft: De Eekte, Vaassen
Datum: 25 februari 1693
Verkoper: Everhard Bouwer
Koper: Jan Arentsen, papiermaker te Vaassen
Bijzonderheden: Koper heeft voldaan de volle koopprijs van het verkochte goed d’ Eekte (5320 Car. gl.). Als onbezwaard goed. Nu blijkt dat Hendrik Adriaan ter Borgh, tot Buren, nog aanspraak op het goed heeft als hem ten regarde van het inwinnen, toekomen en van verpondin­gen omtrent 100 daalder achter is, belooft verkoper Jan A. schadeloos te houden en de kosten, als getaxeerd zijn aan Ter Borgh te tellen (betalen) en hem J.A. te bevrijden, ook van verpondingen.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 514, Coll. Moerman, schrift 3