logo

De Agterhoek, Lohuizen, Epe

Betreft: De Agterhoek, Lohuizen, Epe
Datum: 17-3-1810
Ligging: N: Aart Overbosch, W: idem, Z: de straat, O: de pastorie van Epe
Verkoper: Willem Jans Vorsthof & Barta Roeberch van Lohuisen, Tijmen van Putten & Fennigje Hermsens, Jan Herms & Janna Jans Westhof, voorts Peter Goossens en Jan van Lohuisen als voogden over het minderjarige kind van Jan Willems Vorsthof en Hendrikje Goossens, nog Reinder van Putten en W.J. Vorsthof als voogden over het minderjarige kind van Tijmen van Putten en Janna Jans
Koper: Mr. Gerhardus Tulleken, schout van Epe, & Vrouwe Johanna Maria Magdalena de Vries
Bijzonderheden: Betreft 4 schepel tiendvrij zaailand met houtgewas
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 586 (?), Coll. Moerman, schrift 1