Betreft:

De Helftercamp in Vaassen.

Datum:

25-9-1657

Bijzonderheden:

Cannenburg vraagt de Rekenkamer om de twee herengoederen Helftercamp en Aertsengoed, beide in Vaassen, om te zetten in tijnsgoederen. Akkoord.

Origineel:

Ar. Cannenburg, invnr. 440 / Collectie Moerman, schrift 8.