logo

De Helftercamp in Vaassen

Betreft:

De Helftercamp in Vaassen.

Datum:

Verkoper:

Koper:

Ligging:

Zaterdag na Pinksteren 1524.

Lambert Rutgers en zijn vrouw Lumme

Derick van Herne.

Z+W: Brueckerveen, N: Jan Claessens weide, O: De Bijvangh van Derrick van Keppel.

Bijzonderheden:

Een erf en goed met heggen, bos, broek, heide, water en weide, met de daarnaast gelegen Beeckenbroick, zijnde een thijns- en vrijgoed.

N.B.: dat laatste bleek niet te kloppen, want koper kreeg later oprukking voor dit herengoed.

Origineel:

Ar. Cannenburg, invnr. 440. / Collectie Moerman, schrift 8.