logo

Woeste grond in Niersen

Betreft: Woeste grond in Niersen
Datum: 2-1-1836
Ligging: Sectie E nr. 15-18, tussen Niersense enk en Vreebosch, Willem Loogen en het gemene veld
Verkoper: Gerhardus van het Erve & Catharina Idings, landbouwers te Vaassen
Koper: Cannenburg
Bijzonderheden: Gedeeltelijk met eikestruiken bepoot, groot 5 bunder, 30 roeden, 40 el; koopsom 80 gld.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 551, Coll. Moerman, schrift 7.