logo

Meijstersbosje, Tongeren

Betreft: Meijstersbosje, Tongeren
Datum: 15-5-1664
Bijzonderheden: Bezitter, Henrick van Isendoorn, ontvanger, vraagt van Reyer Geurtsen een getuigenis dat Jacob Thimans holt heeft gehouden uit zijn genoemd bosje, eertijds in bezit van Henrick Witteveen & Eva (gelegen: O: Jan Harms, Z+N: Claerenwaeter, W: de Enckgrave)
Origineel: Coll. Moerman, schrift 7.