logo

De grove en smalle tiend, Wiessel, Apeldoorn

Betreft: De grove en smalle tiend, Wiessel, Apeldoorn.
Datum:8-3-1610
LeenheerCannenburg
LeenmanGijsbert van Wenckum Pannekoeck
Bijzonderheden:Na overdracht 9-9-1609 door juffr. Arnolda van Deelen, wed. Rurick de Wolff, haar enige zoon Rurick, resp. schoonzuster en neef van Gijsbert. Koopprijs 7000 gld.. Zwager Amelrinck Brinck van Vaneveld werd gemachtigd de transaktie bij Cannenburg te voltrekken.NB: Op 9-12-1604 hadden de partijen al een overeenkomst gesloten over schulden die er waren.
Origineel:Ar. Cannenburg, invnr. 554, Coll. Moerman, schrift 6.