logo

Biezekampje, Oenerachterbroek

Betreft: Biezekampje, Oenerachterbroek
Datum: 1-6-1818
Verkoper: Mevr. G.A. Dumbar wed. de IJssel de Schepper
Koper: Cannenburg
Bijzonderheden: Perceel nr. 527, groot 285 roeden, koopprijs f 96,=
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 645, Coll. Moerman, schrift 4.